انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر جلال شایق                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

عناوين دروسی: ميکروبيولوژي عمومي، باکتري شناسي عمومي، باکتري شناسي اختصاصي، ويروس شناسي، ايمني شناسي، بيماري‌هاي عفوني دام، قارچ شناسي، اپيدميولوژي، بيماري‌هاي مشترک انسان و دام، تاريخچه و قوانين دامپزشکي، اصول تکنيک ميکروب شناسي، آشنايي با لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، جانورشناسي، ژنتيک حيواني (در رشته هاي دکتري دامپزشکي، زيست شناسی-سلولی و مولکولی، کارشناسي ارشد علوم دامي، مهندسي کشاورزي گرايش‌هاي علوم دامي، صنايع غذايي، باغباني، محيط زيست، مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي، کارشناسي علوم ازمايشگاهي دامپزشکي، کارداني دامپزشکي).

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.